Oslo Fekteklub ønsker alle medlemmer GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Postet av Oslo Fekteklub den 17. Des 2020

Siste trening er torsdag 17 desember 2020. Dessverre vil det ikke bli arrangert juleavslutning pga. Koronapandemien.

Ukeplan for vårsemesteret vil bli offentliggjort før årskiftet og da vil dere se at tilbudet for alle fektere i 2021 vil være enda bedre. Spesielt vil det bli satset mer på å gi barn og ungdomsfekterne bedre tilbud!

Masse julehilsen fra styret og trenere
Covid 19 - Innstramming i Oslo

Postet av Oslo Fekteklub den 18. Nov 2020Forbud mot innendørsidrett for alle fra 13 år og oppover.

Inntil videre er alle treninger for ungdom  i alder fra 13 år og oppover satt på vent. De eneste treningene som gjennomføres er tirsdag – og torsdagstreninger for Ungdom tom. 12 år, og barnekursene 7- 11 år på torsdager.

Fremover er det viktig at alle sørger for egentreninger for å holde seg i form inntil videre. På Norges Fekteforbund sin hjemmeside er det en artikkel med tips for å holde seg i form.

Klikk på linken;

http://www.fekting.no/blog/post/166431/treningstips-for-fektere?ispage=true
Fellesbestilling - Kjøp av klubbdrakter og fekteutstyr

Postet av Oslo Fekteklub den 16. Nov 2020

Fekteutstyr fra Allstar:

OF inviterer alle fektere til å bestille fekteutstyr. Bestillingsskjema finner du på OF`s hjemmeside under fanen " For fektere/ Utstyr". Skjemaet fylles ut og leveres på e-post til Anne Kari Grandal - anne.kari.grandal@gmail.com, eller direkte på treninger kommende uke, tirsdag 17 og torsdag 19 november 2020, til Anne Kari eller trener. 

OF sender ut faktura til den enkelte fekter så snart varen er mottatt Oslo Fekteklub, og overlevert fekter. 

Se link for mer informasjon  https://www.allstar.de/clothing-and-footwear/uniforms/ bla størrelser etc. eller om  dere ønsker å bestille noa annet utstyr enn det som står på bestillingsskjema. 

 Klubben har en del utstyr for utlån, men det er viktig at alle fektere eier mest mulig av sitt eget fekteutstyr, spesielt anbefales egen maske, hanske, kroppsledning og gjerne fektejakke. Obligatorisk er susp for gutter og brystbeskyttelse for jenter. 

 Siste frist for innlevering av bestillingsskjema er torsdag 19 november 2020.

 Klubbdrakter fra Torshov Sport:

Skjema finnes på OF`s hjemmeside under fanen «For fektere/ Utstyr. Skjemaet fylles ut og sendes anne.kari.grandal@gmail.com, eller leveres på trening den 17 eller 19 november 2020.

Siste frist for innlevering av bestillingsskjema er torsdag 19 november 2020.

 
Informasjon om gjennomføring av fektetreninger og arrangementer fom 10 november 2020

Postet av Oslo Fekteklub den 9. Nov 2020

Til fektere og foreldre; 

I forbindelse med de siste smitteverntiltakene som er bestemt blir det noen endringer I treningsopplegget. De reviderte treningstidene og reglene gjelder fra tisdag 10 november og gjelder minimum tom 30 november 2020.

Barne- og ungdomsidretten (opptil 20 år) kan fortsette å trene

 Torsdagstreninger for Ungdom får følgende  endring I treningstider:

Ungdom 12 til 20 år trener fra kl. 19.00 til kl.20.30 (Mulig å fekte fram til kl. 21.00, for de som ønsker å fekte mer) 

Det innføres stans i breddeidretten for voksne 

Treninger for voksne fektere, eldre enn 20 år, tirsdager og torsdager settes på pause.

 

   Det anbefales at det ikke er publikum til stede på hverken treninger eller arrangement.

Foreldre /foresatte/ledsagere får ikke lov å være i fektesalen under treninger

 

  Etter de nye smittevernstiltakene nasjonalt og ikke minst lokalt i både Oslo og Bergen, avlyses alle treningssamlingene.  Det samme gjelder de planlagte stevnene i november: Zorro Cup i Oslo, Bergen Cup og U23 - NM i Bergen.

 

Hilsen styret i OF
Oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett

Postet av Oslo Fekteklub den 9. Nov 2020


Postet av Norges Fekteforbund den 9. Nov 2020


Mandag 9. november kom nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett. 

I veilederen gis det råd om hvordan fekteklubber på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte under utøvelse av idrettsaktivitet.

En av endringene gjelder arrangementer innendørs:

 • Innendørs er det en grense på 50 personer ved arrangement uten fastmonterte seter, og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Se endringsloggen her

Generelle tiltak nasjonalt
Rådene i Smittevernveilederen er basert på og de nasjonale innstrammingene som ble innført 5.november.

Se oversikten over nasjonale tiltak fra 5. november her.

På bakgrunn av dette gis følgende råd til idretten: 

 • Klubbene må holde seg løpende oppdatert over hvilke ev. restriksjoner som gjelder i sin kommune og i sin region.
 • Fektere fra kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk skal ikke reise ut av egen kommune/region for å konkurrere. 
 • Nasjonale breddearrangementer bør ikke gjennomføres før det lettes på smittevernrådene fra myndighetene. 
 • Det er viktig at alle tar inn over seg alvoret i smittesituasjonen. Vi skal ikke tøye grensene, men vil anvende forsiktighetsprinsippet.

Kommunale tiltak
Det er viktig å merke seg at flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. De ansvarlige i hver fekteklubb bes sjekke nettsiden til sin kommune for informasjon om lokale tiltak. For eksempel har Oslo kommune fattet vedtak om vesentlig skjerpede smitteverntiltak. 

Koronavettregler for fekting
I tillegg til de nasjonale og lokale tiltakene, har hver idrett utarbeidet egne særidrettslige protokoller som gjelder for utøvelse av idrett i de enkelte særforbundene. Lenker til våre finnes nedenfor:

Varslingsrutiner ved smitte
Dersom noen tester positivt for smitte, har helsepersonellet ansvar for å rapportere til lokal helsemyndighet (kommuneoverlegen), som igangsetter smitteoppsporing, og iverksetter nødvendige tiltak. 

Om fekteklubbene blir varslet, skal de informere Fekteforbundet, som igjen informerer NIF. For å sikre personvernet, er det ikke nødvendig å informere om mer enn alder og kjønn på den smittete. 

Idrettens Koronavettkurs
Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Kurset tar 10-15 minutter. Fekteforbundet oppfordrer fektere, deres foresatte, samt trenere og tillitsvalgte og ikke minst de smittevernansvarlige i klubbene til å ta kurset.

Følg lenken til informasjon om Koronavettkurset her

Spørsmål om Korona
Mange klubber har spørsmål om korona. Norges Idrettsforbund har laget en temaside med relevante spørsmål og svar.

Følg lenken til spørsmålssiden her
Til Fekteklubbene og utøvere

Postet av Oslo Fekteklub den 26. Okt 2020

Årets Fekteting vedtok ny langtidsplan med blant annet ambisiøse sportslige mål: Gjøre de beste bedre for å oppnå jevnlig topplasseringer i internasjonale stevner og vinne medaljer. Dessuten kvalifisere talentfulle og yngre norske fektere til OL2024.

Et tiltak for å nå målene er å etablere en modell for satsing på fremtidig toppidrett i alle ledd. 

 

Se langtidsplanen via denne lenken: https://bloccontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2020/9/23/langtidsplan-og--budsjett-2021-2024.pdf

 

I relasjon til dette har Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki presentert en plan for ny organisering av treningssamlinger og stevnedeltakelse, som også involverer trener- og dommerutdanning og klubbutvikling i regi av forbundet. Denne organiseringen skal i større grad enn tidligere involvere klubber og klubbtrenere, samt øke samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av klubber og regioner, slik at også nivået på klubbtreningene heves. 

 

På bakgrunn av dette har Fekteforbundet nå vedtatt å etablere en Trenerkomite. Komiteen, som skal ledes av Bartosz Piasecki, skal drive all sportslig aktivitet i regi av Fekteforbundet. 

 

Videre fremdrift

Det første steget i satsingen er å kartlegge hvilke utøvere, født 2006 eller tidligere, som både ønsker og som kan forplikte seg til å satse utover treningstilbudet i egen klubb. 

Vi ber derfor hver klubb formidle nedenstående informasjon til klubbens trener og utøvere og deres foresatte. 

 

Fekteforbundet tilbyr følgende: 

•          Fysisk og teknisk treningsopplegg for fremtidig toppidrettssatsing i faste treningsgrupper tilpasset alder - med tett oppfølging fra en fast trener 

•          Konkret plan for samlinger, som gjennomføres hos og i samarbeid med ulike fekteklubber (det legges opp til åtte treningssamlinger 1. halvår 2021)

•          Konkret plan for nasjonale og etter hvert også internasjonal konkurranser -  med oppfølging av fast trener

 

Forventninger til utøverne:

•          Forplikte seg til å følge oppsatte trenings- og konkurranseplaner

•          Forplikte seg til å gjennomføre 12 treningstimer i egen/klubbregi og føre treningsdagbok

•          Delta på og vise fremgang på fysiske tester

•          Følge felles vedtatte spilleregler i treningsgruppen 

•          Egenandel 1. halvår 2021 på 4 000 kr. Dette inkluderer reise og opphold, trener, salleie samt eksterne ressurser på åtte treningssamlinger.

 

Det legges opp til et infomøte om planene og hva som forventes i Njårdhallen i forbindelse med Vinterstøtet.

Utøvere bes deretter melde sin interesse til Bartosz Piasecki innen fredag 13. november, og deretter ha en samtale om planene og hva som forventes av hver enkelt. 

 

Med vennlig hilsen
 
Claes H. Bendiksen
 

 Generalsekretær 

 
Sognsveien 73, 0855 OSLO
 
Tlf: +47 22 89 55 99 / Mobil: + 47 480 666 23
 
Trening i Flerbrukshallen torsdag den 22 oktober 2020 er avlyst

Postet av Oslo Fekteklub den 21. Okt 2020

Til fektere og foreldre

OF har mottatt beskjed fra Oslo Idrettskrets og Kuben Yrkesarena om at flerbrukshallen vil være stengt torsdag den 22 oktober 2020. Vanlig trening igjen fom. tirsdag 26 oktober 2020 
Høstferie uke 40/2020 - dvs ingen trening den 29 sept. og den 1. oktober 2020

Postet av Oslo Fekteklub den 28. Sep 2020

GOD HØSTFERIE! 

Første trening etter høstferien er tirsdag den 6. oktober 2020
Mer om vår nye fekterener Federico Grandicelli

Postet av Oslo Fekteklub den 9. Sep 2020

Federico, 37 years old, comes from Italy and has been fencing since the age of ten; he is a coach with strong international experience. He has done Epee' at international level including competitions of the International Grand Prix among which Buenos Aires, Tallin and Sweden. He trained with italian fencers like Pizzo, Rota, Cuomo, Randazzo, Tagliariol, Bollati, Bossalini and many others. His main master in Rome was Massimo Ferrarese (current master of Di Veroli) and he achieved his Federal Instructor Diploma in Fencing in 2004 with the masters Carmine Autullo and Saverio Crisci. During the last years he has trained also in the NYC Fencing Club (2009-2012) and in Oslo in the Bygdø Fekteklubb (2014-2018).

Federico is a full of energy, passionate and enthusiastic coach and he is very happy to be in the Oslo Fekteklub Team

Norsk oversettelse;

Federico Grandicelli, 37 år, kommer fra Italia, Roma og har fektet korde siden han var 10 år gammel. Han har internasjonal erfaring som fekter og trener,og har fektet på internasjonalt høyt nivå, bla. Grand Prix og World Cup konkurranser. Han har trent sammen med kjente fektere som Pizzo, Rota, Cuomo, Randazzo, Tagliariol, Bollati, Bossalini og mange flere.

Hovedtrener gjennom mange år i Roma har vært Massimo Ferrarese (han trener for Di Veroli nå)

Federico har gjennomført trenerutdannelse og har Federal Instructor Diploma in Fencing fra 2004, med Fektetrenerne Carmine Autullo og Saverio Crisci. Federico har fektet de senere år i bla. NYC Fencing Club i USA( 2009-2012) og i Bygdø Fekteklub (2014-2018).

Federico har masse energi, entusiastisk, med lidenskap for fektesporten og er veldig glad for å være en del av Oslo Fekteklub`s team.
OF har fått tildelt kr. 30 000,- fra Zuccarellostiftelsen til kjøp av fekteutstyr for utlån

Postet av Oslo Fekteklub den 3. Sep 2020

Oslo Fekteklub kan melde at vi har vært så heldige å få tildelt Kr. 30 000,- til kjøp av fekteutstyr til utlån. Det er veldig viktig for oss at utstyr ikke skal sette en stopper for de som ønsker å prøve fektesporten hos oss. Spesielt i disse tider da man ikke lenger kan rullere på å låne utstyr grunnet fare for smittespredning (Covid 19 pandemien), må alle ha eget utstyr som de tar med på hver trening. Med denne støtten fra Zuccarellostiftelsen har vi kapasitet til å kjøpe inn ca. 10 - 15 sett fekteutstyr for utlån i tillegg til det vi allerede har for utlån/ låner ut.

Vi takker Zuccarellostiftelsen for at vi var ett av 10 heldige idrettslag som denne gangen fikk tildelt støtte!

Om stiftelsen.

Zuccarellostiftelsen ble etablert i 2016, og er et personlig initiativ fra en av Norges største hockeyprofiler – NHL-spilleren Mats Zuccarello.

Siden han som femåring tok sine første ustøe skøytetak har Mats tilbragt utallige timer på isen, og han har fått være del av et idrettsfellesskap som har gitt ham enormt mye glede.

Gjennom Zuccarellostiftelsen vil Mats bruke sitt navn, og sitt engasjement, til å hjelpe barn og unge med å få innpass i idrett og fysisk aktivitet, slik at de kan ta del i den samme idrettsgleden som har betydd så mye for ham – både personlig og karrieremessig.

Vi jobber for å gi alle barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet – uavhengig av bakgrunn, etnisitet, bosted og økonomi.

For mer informasjon følg linken; 

https://www.zuccarellostiftelsen.no/om-stiftelsen

Federico Grandicelli og OF har signert kontrakt som trener!

Postet av Oslo Fekteklub den 27. Aug 2020

Husk! Kursene starter  tirsdag 1 september 2020. I starten vil vi holde til i BI- Kuben

Se vedlagt treningsplan for tider.

                                                               Federico Grandicelli

GOD NYHET; 

I tillegg har OF skrevet avtale med en Italiensk fektetrener Federico Grandicelli, 37 år som starter hos oss fom 7. september 2020. Det vil være en stor forsterkning av tilbudet vårt til klubbens medlemmer. Mer informasjon om Federico finnes på vår facebookside, og mer informasjon skal vi legge ut på hjemmesiden ganske snart. Federico har fektet aktivt korde siden han var barn og fektet på høyt internasjonalt nivå. Han har utdannelse som fektetrener og vil helt klart tilføre oss mye. Joel Oliveira er hovedtrener og Federico er trener i klubben dette høstsemesteret.

Ferdinand Eliassen vil i mindre grad være tilgjengelig, men vil kunne steppe inn og ta noen treninger gjennom høsten etter behov og tid. Ferdinand prioriterer skole og jobb først og fremst framover.

 Vi gleder oss til å komme i gang igjen og håper på entusiasme og godt oppmøte framover. Husk smittevernreglene, ikke møt opp på trening om man er syk osv.

Denne uken skal vi få system på smittevernreglene for fekting og for reglene for kommunale anlegg. De som skal fekte hos oss må enten ha eget fekteutstyr, eller må utstyr leies av OF, for semesteret. Det vil koste 200,- kr. i semesteret å leie utstyr og man må skrive en avtale om det. Depositum kr 500,-
Høstsemester 2020 - Fektekursene starter i uke 36

Postet av Oslo Fekteklub den 11. Aug 2020

  

 

Oslo Fekteklub har åpnet for påmelding til høstens fektekurs. Send e-post til oslofekteklub@gmail.com for påmelding.

Vi har tilbud til nybegynnere og erfarne fektere i alder fom. 7 år.  Kursene starer i uke 36 og følger stort sett skoleåret.

Vi holder til i Flerbrukshallen og Bi- Kubens gymsal. Under fanen «Kurstilbud» står det mer om når de forskjellige kursene gjennomføres, priser og hva som kreves av utstyr etc. Klubben låner ut utstyr til nybegynnere.

NB. Det kan bli noen mindre justeringer på planen for høstsemesteret så det  er fint om dere følger med på hjemmesiden og facebooksiden vår.

Koronavettregler

Underveis har smittevernreglene gradvis blitt lempet på. Fordi fekting er en kampidrett, har disse stilt større krav til oss enn til idretter med lengre avstand mellom utøverne. Dette har blitt beskrevet i fektingens Koronavettregler. 

Per nå er det kun lov for barn og ungdom under 20 år å trene ordinært, og denne aldersgruppen også ha stevner innenfor samme idrettskrets.

For de eldre gjelder fremdeles avstandsregelen om minst én-meters regelen mellom maskene. Fekterne kan imidlertid gjøre øvelser i par og kvalifiserte trenere kan gi leksjoner med øvelser der man kun treffer hånd, arm og eventuelt kropp uten å bryte én-meters regelen. 

Arbeid for ytterligere lettelser

Målet er at den felles dugnadsinnsatsen vil resultere i ytterligere lettelser, slik at alle kan komme tilbake til normalen så raskt som mulig. 

Fekteforbundet har derfor publisert en foreløpig kalender for den kommende sesongen. Kalenderen inneholder en tentativ plan for Norgesmesterskap og ranking stevner, dommerkurs, samt nasjonale og regionale treningssamlinger. 

Kalenderen forutsetter lettelser i de norske smittevernreglene, og må etter hvert også tilpasses den svenske, europeiske, og det internasjonale fekteforbundets terminlister når disse kommer på plass. I og med at fekting skiller seg fra andre kampsporter, både med hensyn til beskyttelsesutstyr og kroppskontakt, vil Fekteforbundet arbeide for ytterligere lettelser i smittevernreglene.
Årsmøte 2020, onsdag 20 mai 2020, kl. 19.00- ca 20.30 i Silurveien 2, Selvaag Bolig ASA inngang B, 1 etasje

Postet av Oslo Fekteklub den 20. Mai 2020

OF - ÅRSMØTE 2020


Årmøtet avholdes  hos Selvaag Bolig ASA, adresse Silurveien nr 2. ved ring 3, inngang B, plan 1.

For de som kjører bil kan dere kjør inn i parkeringshuset og vi skal passe på at de som kommer blir ledet fram til riktig rom, inngang B i plan 1. For de som tar T- banen, kan dere gå av på Åsjordet T- banestasjon og gå nedover mot ring 3, langs gangveien.

Hvis problemer, ring undertegnede; Yngve Eliassen, 904 74 362.

 

Velkommen!

 

Vedlagt er alle dokumentene som skal gjennomgås på årsmøtet iht. sakslisten. Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme!

 

                                                                                                          

 

                         

 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

 

Styret innkaller hermed til årsmøte i Oslo Fekteklub, orsdag 20 mai 2020, kl. 19.00 – ca 20.30 i Kuben Yrkesarena.

 

Saksliste:

 

1.      Godkjenne stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.      Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.      Årsberetning 2019

5.      Regnskap 2019 i revidert stand

6.      Innkomne forslag

7.      Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2021

8.      Budsjett for 2020

9.      Organisasjonsplan

10.   Valg:

·         Leder

·         Nestleder

·          Styremedlem

·         2 varamedlemmer

·         Kontrollutvalg med 2 medlemmer og et varamedlem

·         Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OF har representasjonsrett

·         Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem

 

  

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

 
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 

 

 

 

 

 
Endrede treningsgrupper og tider fom torsdag 7 mai 2020

Postet av Oslo Fekteklub den 6. Mai 2020

Hei

Pga.  myndighetenes lettelser på hvor store grupper man kan være ved aktivitet, så starter vi allerede i morgen torsdag 7 MAI 2020,  opp med grupper på ca. 10 personer. Vi møtes på samme sted som tidligere. Se kart og bilde vedlagt.

 Vi må forholde oss til veiledning for å begrense smitte, mht. avstand, håndhygiene mm.

 Gruppene blir som følgende;

- Ungdom fra 17.00 til 18.00

- Barn fra 18.00 til 19.00

- Voksne fra 19.00 til 20.00

 

Tlf. Joel Oliveira 401 76 968

Tlf. Ferdinand Eliassen 454 86 198

 
OF - Informasjon om medlemskontingent og treningsavgift for vårsemesteret 2020

Postet av Oslo Fekteklub den 30. Apr 2020

 Treningsavgift og medlemskontingent 2020.

Oslo Fekteklub skal sende ut fakturaer for vårsemesteret 2020 i disse dager. Vi har inngått en avtale med vår bankforbindelse om at fakturaer sendes ut fra OF som avtalegiro.

 Å få regnskapssystemet over på et nytt system har tatt mye tid, men har vært nødvendig for å kunne håndtere økonomien på en mer rasjonell og trygg måte. 

 Dere må derfor være spesielt obs. på at dere må bekrefte avtale med OF når dere får tilsendt en e-post med første faktura, så vil fakturaen komme direkte inn i deres nettbank. 

Dere vil se at OF fakturerer semesteret fullt ut selv om vi har mistet treninger fra 12 mars tom. 28 april 2020. Vi har startet med tilpasset aktivitet iht. myndighetskrav og håper at medlemmene skal benytte seg av tilbudet fram til vi igjen kan starte skikkelige fektetreninger igjen. 

 OF vil ha forståelse for at en del medlemmer ikke vil/ kan betale treningsavgiften fullt ut denne vårsesongen, men vi håper at de fleste betaler som normalt tiltros for et amputert tilbud, fordi klubben har forpliktelser som løper og som må betales uansett situasjon.

Se for eksempel informasjon om avtalegiro på følgende link ; https://www.avtalegiro.no/Privat

 ⚔️

Se informsajon fra Norges Fekteforbund under.

Norges Fekteforbund

20. mars · 

STØTT FEKTEKLUBBEN DIN 
«Forbudet mot organisert trening, samlinger og konkurranser kan gi fekteklubbene økonomiske utfordringer. Selv om myndighetene bevilger tiltakspakker for å avhjelpe, oppfordres alle til å betale treningsavgifter og medlemskontingenter som normalt. Dette bidrar til videre drift, og motvirker økte kostnader senere. Vær derfor raus og bidra til at klubben din kan tilby gode aktivitetstilbud etter koronapandemien!»
- Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund
Finn fekterelevant informasjon om Koronasituasjonen her: http://www.fekting.no/…/fekteforbundet-utsetter-alle-arrang…

Bildet kan inneholde: 1 person, står og tekst

OF er igang igjen:

Postet av Oslo Fekteklub den 30. Apr 2020

Til OF fektere

Vi starter opp igjen med aktivitet iht. myndighetenes regler for aktivitet. Alle grupper får et tilbud om trening  fom. torsdag 30.april 20. De første gruppene starter kl. 17.00   ved Vålerenga stadion (Intility arena) bak Vallhall – idrettshallen ved den høye masta . Se kart og foto.

Hvis dere skulle ha problemer med å finne fram kan ere kontakte trenerne;

 Tlf.  Joel Oliveira 401 76 968

Tlf. Ferdinand Eliassen 454 86 198

Ikke alle har svart på henvendelsen om de ønsker å delta i trening, så det vil nok bli behov for å reorganisere grupper for at det skal bli ca. 5 i hver gruppe. 

Pass på å kle dere etter været siden vi skal være ute.

 Det er ikke nødvendig å ta med maske.

 

Tlf. Joel Oliveira 401 76 968

Tlf. Ferdinand Eliassen 454 86 198


 Her følger inndeling av grupper i corona tiden:

Gruppe A

 • Oscar
 • Niko
 • Felix
 • Vegard
 • Martin

 Gruppe B

 •  Castor
 • Tinius 
 • Todd
 • Ludvik
 • Anna

 Gruppe C

 •  Ylia
 • Jørgen
 • Lars
 • Alve
 • Julian

 Gruppe D

 •  Nikita 
 • Noah
 • Hele
 • Mia
 • Peter
 • Herman

 Gruppe E

 •  Ivo
 • Johannes 
 • Conrad
 • Leo
 • Adrian

 Gruppe F

 •  Silas
 • Billy
 • Jelena
 • Cornelia
 • Jonas
 • Edvard 

 Gruppe G

 •  Yngve
 • Robert
 • Eskil
 • Knut
 • Martin

 Gruppe H

 •  Maud
 • Anette
 • Joyce
 • Jonas
 • Noah

 Gruppe I

 •  Milo
 • Guiseppe
 • Lars
 • Fedor
 • Eivind

 

TIMEPLAN

 Tirsdager;

 Joel 

 •  Kl 17:30   Gruppe A
 • Kl 18:15   Gruppe B
 • Kl 19:00   Gruppe G

 Ferdinand

 •  Kl 17:00   Gruppe  E
 • Kl 18:00   Gruppe  F
 • Kl 19:00   Gruppe  H
 • Kl 20:00   Gruppe  I

 

Torsdager;

 Joel

 •  Kl 17:30   Gruppe C
 • Kl 18:15   Gruppe D
 • Kl 19:00   Gruppe G
 • Kl 20:00   Gruppe  I  

 

Ferdinand

 •  Kl 17:00   Gruppe  E
 • Kl 18:00   Gruppe  F
 • Kl 19:00   Gruppe  HInformasjon fra Norges Fekteforbund

Postet av Oslo Fekteklub den 26. Mar 2020

Alle treninger og arrangementer er avlyst inntill videre grunnet Korona pandemien.  Her følger informasjon fra Norges Fekteforbund.

Fekteforbundet blir stadig kontaktet av tillitsvalgte i fekteklubbene, av fektere og  deres foresatte. Mange av spørsmålene som stilles er besvart på Fekteforbundets nettside, blant annet i en egen nyhetsside som oppdateres jevnlig: http://www.fekting.no/blog/post/156990/fekteforbundet-utsetter-alle-arrangementer-ut-mai?ispage=true


Det er nå viktig å følge myndighetenes råd og pålegg for å begrense smittespredningen så vi så snart som mulig er i gang igjen. 

Selv om man hoder seg hjemme bør man allikevel holde seg aktiv. Tips til egentrening og oppfordring til å dele kreative løsninger kan leses via denne lenken: http://www.fekting.no/blog/post/157542/del-og-lik-gode-tips-i-fektekarantene?ispage=true

Vi håper dette kan forkorte ventetiden, og holde humøret oppe til vi igjen kan møtes på fektepistene!
Årsmøte 2020

Postet av Oslo Fekteklub den 25. Feb 2020

                                                                                                    

cid:image001.png@01D4C2E8.74D4C790 

                         

 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

 

Styret innkaller hermed til årsmøte i Oslo Fekteklub, torsdag 12 mars 2020, kl. 19.00 i Kuben Yrkesarena.

 

Saksliste:

 

1.      Godkjenne stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.      Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.      Årsberetning 2019

5.      Regnskap 2019 i revidert stand

6.      Innkomne forslag

7.      Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2021

8.      Budsjett for 2020

9.      Organisasjonsplan

10.   Valg:

·         Leder

·         Nestleder

·          Styremedlem

·         2 varamedlemmer

·         Kontrollutvalg med 2 medlemmer og et varamedlem

·         Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OF har representasjonsrett

·         Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem

 

 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være Oslo Fekteklub i hende innen 1. mars 2020. (Bruk e-post: oslofekteklub@gmail.com)

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Vi trenger flere kandidater til styret og forskjellige oppgaver i idrettslaget så kom gjerne med forslag til kandidater!

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

 
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret