Form for fekting

Det er tre typer sverd man bruker i fekting:

  • Florett (tynt og fleksibelt blad)
  • Kårde (stivt blad)
  • Sabel (stivt blad)

For hver av sverdene er det egne regler som gjelder, men for Norge er det bestemt at kårde er den eneste konkurranseformen som gjelder.

For litt mer utfyllende informasjon om fekting:


Intervju med Claudia Bokel (engelsk) om hva som trengs for å være en god fekter.


(For å se videoen må man gå til youtube)


Kårde/Epee

Reglene for kårde er at tuppen av sverdet kan treffe hele kroppen til motstanderen for å skåre poeng. Dette skiller seg ut i forhold til korde/foil hvor det er regler for hvem som får poeng ut i fra hvem som angriper først.

Fabian Kauter har en fin gjennomgang av reglene til kårde:


(For å se videoen må man gå til youtube)


Eksempel på kårde fektingUtviklingen av fekting

Moderne fekting er en konkurranse idrett som har vært en fast del av de olympiske leker siden 1896.

Under finner du utviklingen av fektig.

(For å se videoen må man gå til youtube)


Utviklingen av fekteutstyr og banen (pisten)

(For å se videoen må man gå til youtube)


Eksempler på fektig