Oslo Fekteklubs historie

Oslo Fekteklub ble stiftet 6. september 1906 av Hans Bergsland som første formann, og kaptein John P. Dahl som første fektetrener. Klubben var kimen til at Norges Fekteforbund ble stiftet i 1911, og at Norge var ett av ni europeiske land som bidro til å etablere det internasjonale fekteforbundet FIE. Ved tiårsjubiléet i 1916 var medlemstallet økt fra opprinnelige 20 medlemmer i 1906 til omlag 75. Blant kjente fektere som har representert klubben er Severin Finne og Nils Koppang. Senere formenn har vært grosserer Aanonsen (far til Rolf), Claus Mørch under den andre verdenskrig, og senere Ove Mo. Formann i dag er Yngve Eliassen.

Noen av Oslo Fekteklubs tidligere mestere; Norgesmestere (seniorklassen) ; Egill Knutzen , Nils Koppang, Jonas Nordby, Pål Frisvold, Rolf Anonsen, Nina Stensland, Knut Anonsen.

Norgesmestere (veteranklassen); Per Strutz og Knut W.Jorfald.

Nils Koppang var bla. junior verdensmester i 1977 og 78.

Mest prominente medlem gjennom historien er nok Kong Olav V. (Da som prins)

Fra 2006 samarbeidet Oslo Fekteklub med Njård Fekting, frem til 2013 da man revitaliserte Oslo Fekteklub. I en overgangsfase under administrasjon av Oslo Idrettskrets. Første interimstyremøte ble holdt 4. juni 2013. Oslo Fekteklub gjennomførte ekstraordinært årsmøte onsdag 21. juni kl. 18.00 i Idrettens hus på Ekeberg. Alle saker ble enstemmig vedtatt, og Oslo Fekteklub er nå normalisert som et selveiende og frittstående idrettslag med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens nye treningsarena på Kuben Yrkesarena på Økern. Klubbens hovedtrener er Joel Oliveira med lang erfaring fra internasjonal fekting både som fekter for landslaget i Portugal og som trener for flere fekteklubber i Porto.