Årsmøte 2020

Postet av Oslo Fekteklub den 25. Feb 2020

                                                                                                    

cid:image001.png@01D4C2E8.74D4C790 

                         

 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

 

Styret innkaller hermed til årsmøte i Oslo Fekteklub, torsdag 12 mars 2020, kl. 19.00 i Kuben Yrkesarena.

 

Saksliste:

 

1.      Godkjenne stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.      Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.      Årsberetning 2019

5.      Regnskap 2019 i revidert stand

6.      Innkomne forslag

7.      Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2021

8.      Budsjett for 2020

9.      Organisasjonsplan

10.   Valg:

·         Leder

·         Nestleder

·          Styremedlem

·         2 varamedlemmer

·         Kontrollutvalg med 2 medlemmer og et varamedlem

·         Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OF har representasjonsrett

·         Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem

 

 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være Oslo Fekteklub i hende innen 1. mars 2020. (Bruk e-post: oslofekteklub@gmail.com)

 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet. Vi trenger flere kandidater til styret og forskjellige oppgaver i idrettslaget så kom gjerne med forslag til kandidater!

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

 
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.