Vinterstøtet 2019

Postet av Oslo Fekteklub den 4. Nov 2019
Første treningsdag høsten 2019

Postet av Oslo Fekteklub den 13. Aug 2019

Førtse treningsdag er 26 august.  Vi ønsker nye og "gamle" fektere velkommen!
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Postet av Oslo Fekteklub den 13. Feb 2019

Styret innkaller hermed til årsmøte i Oslo Fekteklub, torsdag 14 mars 2019, kl. 19.00 i Kuben Yrkesarena, lille auditorie.


Saksliste:


1.      Godkjenne stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.      Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.      Årsberetning 2018

5.      Regnskap 2018 i revidert stand

6.      Innkomne forslag

7.      Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2020

8.      Budsjett for 2019

9.      Organisasjonsplan

10.   Valg:

·Leder

·Nestleder

· Styremedlem

·2 varamedlemmer

·2 revisorer

·Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OF har representasjonsrett

·Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem


Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være Oslo Fekteklub i hende innen 1. mars 2019. ( Bruk e-post: oslofekteklub@gmail.com)


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.


Sak 4 Årsmelding OF 2019.pdf

Sak 5 Regnskap i revidert stand resultat 7.3.pdf (oppdatert 14.03.2019)

Sak 5. Revisors beretning signert.pdf (oppdatert 14.03.2019)

Sak 6 Innkomne forslag.pdf

Sak 8 Budsjett 2019.pdf

Sak 9 Organisasjons- og aktivitetsplan 2019.pdf

SAK 10 Valg.pdf (oppdatert 14.03.2019)


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 
Klubbavtale for idrettstøy

Postet av Oslo Fekteklub den 6. Feb 2019

Oslo Fekteklub har fått en klubbavtale med Torshov sport som blir vår leverandør av idrettstøy. For medlemmene våre oppnås 20% rabatt på idrettstøy, sko og lignende i deres butikk på Torshov. I tillegg har de av og til kampanjer med ekstra gode tilbud til klubbenes medlemmer.

Vi skal nå foreta en samlet klubb bestilling som gir medlemmene en veldig hyggelig pris, spesielt på klubbdraktene. Pris iht. Rabatert/ sponset klubbavtale for barn/ ungdom er for eksempel for klubbdrakten (overdel) . Kr. 273,- og for seniorer kr. 360.- ( ca. halv pris.)

(Veiledende pris koster klubbdraktene kr. 599,- + logoer kr. 111,- = 710,-for seniorer og kr 549,-+ logoer kr 111,- = 660,-for juniorer.)


Prøve:

Det er prisene ut på de første 40 draktene, som bestilles innen fredag 15 februar 2019. Det er anledning til å prøve draktene for å være sikker på riktig størrelse på treningene denne uken og neste uke tom fredag 15 februar 2019. Skjema kan fylles ut på fektesalen. Leveres trener Joel Oliveira eller scannes inn og sendes oslofekteklub@gmail.com


Det er mulig å bestille klubbdrakter gjennom hele året, men det vil da være 20% rabatt på listeprisen + 111,- for logoer og profilering sponsor.


OF sponsor er
For bestilling, bruk følgende dokumenter:

Oslo-Fekteklubb-bestilling.pdf

OF Fellesbestilling Torshov sport.xlsx
Årets første Touche Cup

Postet av Oslo Fekteklub den 11. Jan 2019

Touche Cup i Bi- Kuben lørdag 12 januar kl 10.00-14.00.

Arrangementet er åpne for alle seniorer, damer og herrer. Arrangementet er ment å være et lavterskeltilbud, spesielt til de som ikke konkurrerer så mye, både nybegynnere og erfarne fektere er velkomne!
OF ønsker alle et riktig godt nytt år!

Postet av Oslo Fekteklub den 2. Jan 2019

Vi håper at alle klubbens medlemmer og venner er klar for et nytt fekteår og finner tid for fekting i den nye treningsplanen for 2019. Kursene våre starter mandag 7 januar 2019 og følger skoleåret, og fri fekting for alle fektere uansett alder er torsdag 3 januar 2019 kl. 18.00-19.30.

Nytt fra i år er at man kan gi bort gavekort på medlemskap til noen man kunne ønske skulle fekte litt mer:


For de som trenger litt motivasjon, kan man ta en titt på FIE fencing movie remix.