Årsmøte 2020, onsdag 20 mai 2020, kl. 19.00- ca 20.30 i Silurveien 2, Selvaag Bolig ASA inngang B, 1 etasje

Postet av Oslo Fekteklub den 20. Mai 2020

OF - ÅRSMØTE 2020


Årmøtet avholdes  hos Selvaag Bolig ASA, adresse Silurveien nr 2. ved ring 3, inngang B, plan 1.

For de som kjører bil kan dere kjør inn i parkeringshuset og vi skal passe på at de som kommer blir ledet fram til riktig rom, inngang B i plan 1. For de som tar T- banen, kan dere gå av på Åsjordet T- banestasjon og gå nedover mot ring 3, langs gangveien.

Hvis problemer, ring undertegnede; Yngve Eliassen, 904 74 362.

 

Velkommen!

 

Vedlagt er alle dokumentene som skal gjennomgås på årsmøtet iht. sakslisten. Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme!

 

                                                                                                          

 

                         

 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

 

Styret innkaller hermed til årsmøte i Oslo Fekteklub, orsdag 20 mai 2020, kl. 19.00 – ca 20.30 i Kuben Yrkesarena.

 

Saksliste:

 

1.      Godkjenne stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.      Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.      Årsberetning 2019

5.      Regnskap 2019 i revidert stand

6.      Innkomne forslag

7.      Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2021

8.      Budsjett for 2020

9.      Organisasjonsplan

10.   Valg:

·         Leder

·         Nestleder

·          Styremedlem

·         2 varamedlemmer

·         Kontrollutvalg med 2 medlemmer og et varamedlem

·         Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OF har representasjonsrett

·         Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem

 

  

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

 
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 

 

 

 

 

 


0 Kommentar

Endrede treningsgrupper og tider fom torsdag 7 mai 2020

Postet av Oslo Fekteklub den 6. Mai 2020

Hei

Pga.  myndighetenes lettelser på hvor store grupper man kan være ved aktivitet, så starter vi allerede i morgen torsdag 7 MAI 2020,  opp med grupper på ca. 10 personer. Vi møtes på samme sted som tidligere. Se kart og bilde vedlagt.

 Vi må forholde oss til veiledning for å begrense smitte, mht. avstand, håndhygiene mm.

 Gruppene blir som følgende;

- Ungdom fra 17.00 til 18.00

- Barn fra 18.00 til 19.00

- Voksne fra 19.00 til 20.00

 

Tlf. Joel Oliveira 401 76 968

Tlf. Ferdinand Eliassen 454 86 198

 


0 Kommentar

OF - Informasjon om medlemskontingent og treningsavgift for vårsemesteret 2020

Postet av Oslo Fekteklub den 30. Apr 2020

 Treningsavgift og medlemskontingent 2020.

Oslo Fekteklub skal sende ut fakturaer for vårsemesteret 2020 i disse dager. Vi har inngått en avtale med vår bankforbindelse om at fakturaer sendes ut fra OF som avtalegiro.

 Å få regnskapssystemet over på et nytt system har tatt mye tid, men har vært nødvendig for å kunne håndtere økonomien på en mer rasjonell og trygg måte. 

 Dere må derfor være spesielt obs. på at dere må bekrefte avtale med OF når dere får tilsendt en e-post med første faktura, så vil fakturaen komme direkte inn i deres nettbank. 

Dere vil se at OF fakturerer semesteret fullt ut selv om vi har mistet treninger fra 12 mars tom. 28 april 2020. Vi har startet med tilpasset aktivitet iht. myndighetskrav og håper at medlemmene skal benytte seg av tilbudet fram til vi igjen kan starte skikkelige fektetreninger igjen. 

 OF vil ha forståelse for at en del medlemmer ikke vil/ kan betale treningsavgiften fullt ut denne vårsesongen, men vi håper at de fleste betaler som normalt tiltros for et amputert tilbud, fordi klubben har forpliktelser som løper og som må betales uansett situasjon.

Se for eksempel informasjon om avtalegiro på følgende link ; https://www.avtalegiro.no/Privat

 ⚔️

Se informsajon fra Norges Fekteforbund under.

Norges Fekteforbund

20. mars · 

STØTT FEKTEKLUBBEN DIN 
«Forbudet mot organisert trening, samlinger og konkurranser kan gi fekteklubbene økonomiske utfordringer. Selv om myndighetene bevilger tiltakspakker for å avhjelpe, oppfordres alle til å betale treningsavgifter og medlemskontingenter som normalt. Dette bidrar til videre drift, og motvirker økte kostnader senere. Vær derfor raus og bidra til at klubben din kan tilby gode aktivitetstilbud etter koronapandemien!»
- Junjie Cao, president i Norges Fekteforbund
Finn fekterelevant informasjon om Koronasituasjonen her: http://www.fekting.no/…/fekteforbundet-utsetter-alle-arrang…

Bildet kan inneholde: 1 person, står og tekst0 Kommentar

OF er igang igjen:

Postet av Oslo Fekteklub den 30. Apr 2020

Til OF fektere

Vi starter opp igjen med aktivitet iht. myndighetenes regler for aktivitet. Alle grupper får et tilbud om trening  fom. torsdag 30.april 20. De første gruppene starter kl. 17.00   ved Vålerenga stadion (Intility arena) bak Vallhall – idrettshallen ved den høye masta . Se kart og foto.

Hvis dere skulle ha problemer med å finne fram kan ere kontakte trenerne;

 Tlf.  Joel Oliveira 401 76 968

Tlf. Ferdinand Eliassen 454 86 198

Ikke alle har svart på henvendelsen om de ønsker å delta i trening, så det vil nok bli behov for å reorganisere grupper for at det skal bli ca. 5 i hver gruppe. 

Pass på å kle dere etter været siden vi skal være ute.

 Det er ikke nødvendig å ta med maske.

 

Tlf. Joel Oliveira 401 76 968

Tlf. Ferdinand Eliassen 454 86 198


 Her følger inndeling av grupper i corona tiden:

Gruppe A

 • Oscar
 • Niko
 • Felix
 • Vegard
 • Martin

 Gruppe B

 •  Castor
 • Tinius 
 • Todd
 • Ludvik
 • Anna

 Gruppe C

 •  Ylia
 • Jørgen
 • Lars
 • Alve
 • Julian

 Gruppe D

 •  Nikita 
 • Noah
 • Hele
 • Mia
 • Peter
 • Herman

 Gruppe E

 •  Ivo
 • Johannes 
 • Conrad
 • Leo
 • Adrian

 Gruppe F

 •  Silas
 • Billy
 • Jelena
 • Cornelia
 • Jonas
 • Edvard 

 Gruppe G

 •  Yngve
 • Robert
 • Eskil
 • Knut
 • Martin

 Gruppe H

 •  Maud
 • Anette
 • Joyce
 • Jonas
 • Noah

 Gruppe I

 •  Milo
 • Guiseppe
 • Lars
 • Fedor
 • Eivind

 

TIMEPLAN

 Tirsdager;

 Joel 

 •  Kl 17:30   Gruppe A
 • Kl 18:15   Gruppe B
 • Kl 19:00   Gruppe G

 Ferdinand

 •  Kl 17:00   Gruppe  E
 • Kl 18:00   Gruppe  F
 • Kl 19:00   Gruppe  H
 • Kl 20:00   Gruppe  I

 

Torsdager;

 Joel

 •  Kl 17:30   Gruppe C
 • Kl 18:15   Gruppe D
 • Kl 19:00   Gruppe G
 • Kl 20:00   Gruppe  I  

 

Ferdinand

 •  Kl 17:00   Gruppe  E
 • Kl 18:00   Gruppe  F
 • Kl 19:00   Gruppe  H

0 Kommentar

Informasjon fra Norges Fekteforbund

Postet av Oslo Fekteklub den 26. Mar 2020

Alle treninger og arrangementer er avlyst inntill videre grunnet Korona pandemien.  Her følger informasjon fra Norges Fekteforbund.

Fekteforbundet blir stadig kontaktet av tillitsvalgte i fekteklubbene, av fektere og  deres foresatte. Mange av spørsmålene som stilles er besvart på Fekteforbundets nettside, blant annet i en egen nyhetsside som oppdateres jevnlig: http://www.fekting.no/blog/post/156990/fekteforbundet-utsetter-alle-arrangementer-ut-mai?ispage=true


Det er nå viktig å følge myndighetenes råd og pålegg for å begrense smittespredningen så vi så snart som mulig er i gang igjen. 

Selv om man hoder seg hjemme bør man allikevel holde seg aktiv. Tips til egentrening og oppfordring til å dele kreative løsninger kan leses via denne lenken: http://www.fekting.no/blog/post/157542/del-og-lik-gode-tips-i-fektekarantene?ispage=true

Vi håper dette kan forkorte ventetiden, og holde humøret oppe til vi igjen kan møtes på fektepistene!


0 Kommentar

Levert avIdrettenOnline