Innkalling til årsmøte 2021 - Torsdag 22 april kl. 19.00- 20.30

Postet av Oslo Fekteklub den 15. Apr 2021

Vedlagt dokumenter til årsmøtet

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 – Nytt tidspunkt

Av forskjellige årsaker har styret besluttet å utsette årsmøte til  torsdag 22 april 2021, kl. 19.00-20.30 på Teams eller Zoom. Vi kommer tilbake til endelig løsning før årsmøtet.

 

 Saksliste:

1.      Godkjenne stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.      Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.      Årsberetning 2020

5.      Regnskap 2020 i revidert stand

6.      Innkomne forslag

7.      Fastsette medlemskontingent for 2022

8.      Budsjett for 2021

9.      Organisasjonsplan

10.   Valg:

·         Leder

·         Nestleder

·         Styremedlem

·         2 varamedlemmer

·         Kontrollutvalg med 2 medlemmer og et varamedlem

·         Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OF har representasjonsrett

·         Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være OF på epost; oslofekteklub@gmail.com  i hende innen 15 april 2020. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

 
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret


0 Kommentar

Oslo idrettskrets - Nye regler fra 10 mars 2021

Postet av Oslo Fekteklub den 11. Mar 2021

OF vil informere om alternativt opplegg for ungdomsgruppene utendørs så snart det er på plass.0 Kommentar

Innkalling til årsmøte 2021- Nytt tidspunkt torsdag 22 april kl. 19.00- 20.30

Postet av Oslo Fekteklub den 28. Feb 2021

                                                                                                       

 

                         

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2021 – Nytt tidspunkt

Av forskjellige årsaker har styret besluttet å utsette årsmøte til  torsdag 22 april 2021, kl. 19.00-20.30 på Teams eller Zoom. Vi kommer tilbake til endelig løsning før årsmøtet.

 Saksliste:

 1.      Godkjenne stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.      Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.      Årsberetning 2020

5.      Regnskap 2020 i revidert stand

6.      Innkomne forslag

7.      Fastsette medlemskontingent for 2022

8.      Budsjett for 2021

9.      Organisasjonsplan

10.   Valg:

·         Leder

·         Nestleder

·          Styremedlem

·         2 varamedlemmer

·         Kontrollutvalg med 2 medlemmer og et varamedlem

·         Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OF har representasjonsrett

·         Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem

 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være OF på epost; oslofekteklub@gmail.com  i hende innen 15 april 2020. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

 For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

 
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 

 


 

 

 

 

 

 


0 Kommentar

Vinterferie 22-26.02.2021

Postet av Oslo Fekteklub den 22. Feb 2021

Ingen organisert trening i vinterferien 22-26.02.2021

Full fart på trening igjen for barne og ungdomsfekterne. 

Bra oppmøte, men vi har plass til flere og vi har fortløpende opptak av nye fektere.

  GOD FERIE!

- Hilsen styret og trenerne -


0 Kommentar

OF starter organisert trening nå torsdag 4.2.2021

Postet av Oslo Fekteklub den 2. Feb 2021

OF starter organisert trening nå torsdag 4.2.2021 for barn og ungdom opp til og med ungdomsskolealder (Normalt 15 år)

(Se treningsplanen som ligger på vår hjemmeside og som er ny for vårsemesteret.)

Legger planen ved her;

  • Det er trening for barn 7 tom. 12 år torsdager fra kl. 18.00- 19.30
  • Det er trening for ungdom i alder 12 tom. 15 år, tirsdager 19.00 - 21.00 og torsdager fra 19.30- 21.00. Satsningsgruppen har også trening mandager 17.30- 19.00

Velkommen skal dere være både nye og «gamle medlemmer» Vi tar i mot  nybegynnere også!

 - styret- 


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline