INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2017

Postet av Oslo Fekteklub den 14. Jan 2017

Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Fekteklub, onsdag 15. februar 2017 kl. 19.00 i møterommet i Hovseterhallen, adr. Hovseterveien 74.

Innkalling til Årsmøte 2017 i Oslo Fekteklub.pdf

Saksliste:

 1. Godkjenne stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Årsberetning 2016
 5. Regnskap 2016 i revidert stand
 6. Innkomne forslag
 7. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
 8. Budsjett for 2017
 9. Organisasjonsplan
 10. Valg:
  • Leder
  • Nestleder
  • 3 styremedlemmer
  • 2 varamedlemmer
  • 2 revisorer
  • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OF har representasjonsrett
  • Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.


For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.