Innkalling til årsmøte 2022 på Kuben Yrkesarena tirsdag 15 mars, kl. 18-19.00 - vedlagt er årsmøtedokumentene

Postet av Oslo Fekteklub den 9. Mar 2022


Styret innkaller med dette til fysisk årsmøte på Kuben Yrkesarena, tirsdag den 15 mars 2022, kl. 18- 19.00 på Kuben yrkesarena. Vi har leid et klasserom og det vil være oppslag på skolen slik at alle finner fram. Inngang hovedinngangspartiet som er samme inngang som til Flerbrukshallen hvor vi trener.

Link til årsmøtedokumentene; https://oslofekteklub.no/storage/files?uid=1100971604&pfi=65668

Saksliste:

 1.      Godkjenne stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.      Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.      Årsberetning 2021

5.      Regnskap 2021 i revidert stand

6.      Innkomne forslag

7.      Fastsette medlemskontingent for 2023

8.      Budsjett for 2023

9.      Organisasjonsplan

10.   Valg:

·         Leder

·         Nestleder

·          3 Styremedlemmer

·         2 varamedlemmer

·         Kontrollutvalg med leder og 1 medlem

·         Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OF har representasjonsrett

·         Valgkomite med leder, 1 medlem og 1 varamedlem

 Ved spørsmål om årsmøtet, kan Yngve Eliassen kontaktes på telefon 904 74 362, eller på e-post oslofekteklub@gmail.com .

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

  
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.