Innkalling til årsmøte 2022

Postet av Oslo Fekteklub den 15. Feb 2022

                        

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022

 

Styret innkaller med dette til årsmøte i Oslo Fekteklub, tirsdag 15 mars 2022, kl. 18.00 - 19.00 på Kuben Yrkesarena

 Saksliste:

 1.      Godkjenne stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.      Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.      Årsberetning 2021

5.      Regnskap 2021 i revidert stand

6.      Innkomne forslag

7.      Fastsette medlemskontingent for 2023

8.      Budsjett for 2023

9.      Organisasjonsplan

10.   Valg:

·         Leder

·         Nestleder

·          3 Styremedlemmer

·         2 varamedlemmer

·         Kontrollutvalg med leder og 1 medlem

·         Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OF har representasjonsrett

·         Valgkomite med leder, 1 medlem og 1 varamedlem

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være OF på epost; oslofekteklub@gmail.com i hende innen tirsdag 1 mars 2022 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Yngve Eliassen kontaktes på telefon 904 74 362, eller på e-post oslofekteklub@gmail.com .


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

  
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.