NYE NASJONALE KORONATILTAK fra 15. desember

Postet av Oslo Fekteklub den 15. Des 2021

På grunn av det høye smittenivået, og usikkerheten knyttet til Omikron-viruset, innfører myndighetene flere nye nasjonale pålegg og anbefalinger som også gjelder norsk fekting.

Fra og med onsdag 15.desember, og fire uker fremover gjelder nye nasjonale smittevernregler som også berører idrettshverdagen. Underveis kan imidlertid de nasjonale tiltakene endre seg, og hver enkelt kommune kan innføre strengere lokale tiltak om nødvendig. 

Les regjeringens pressemelding her

Organisert trening

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organisert trening. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. Alle stevner hvor barn fra ulike steder samles anbefales avlyst.
 • Voksne kan kun trene utendørs, maks 20 personer og en meter avstand.

Begrensninger for arrangement
 Alle innendørs arrangement for voksne anbefales avlyst. Innendørs arrangement for barn og ungdom kan gjennomføres med følgende begrensning for hvor mange som kan være til stede samtidig:

 • Maks 20 personer hvis det ikke er faste tilviste sitteplasser.
 • Maks 50 personer hvis man har faste tilviste sitteplasser. Det skal være 2 meters avstand mellom kohortene.
 • Det kan gjennomføres flere arrangement i en idrettshall eller ishall dersom det er fysiske skiller mellom arrangementene, og minst 2 meter avstand mellom arrangementene.
 • Arrangementer skal har en person som er utpekt med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. Den ansvarlige skal:
  • Sørge for at alle til stede kan holde 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære
  • Ha oversikt over alle til stede på arrangementet, og registrere de tilstedeværende med kontaktopplysninger. Registreringen skal oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. 
  • Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Maks antall som er tillatt å ha til stede inkluderer også utøverne. Unntatt fra totalantallet er funksjonærer som står for gjennomføringen av arrangementer, f.eks trenere, dommere og sekretariat.

 Generelle råd

 • Hold deg hjemme om du er syk
 • Vask hendene ofte, og unngå håndtrykk og klemmer
 • Reduser antall nærkontakter
 • Bruk munnbind hvis det ikke er mulig å holde en meter avstand til andre
 • Gjennomfør aktiviteter utendørs så langt det er mulig.
 • Kom ferdig skiftet til trening for å begrense garderobebruk 
 • Hold mest mulig aktivitet lokalt. Det handler om å redusere antall nærkontakter, og gjøre mest mulig innenfor et fåtall kohorter.

Toppidrett
 Toppidrettsutøvere, som fekterne i Fekteforbundets satsingsgruppe kan drive idrettsaktivitet både utendørs og innendørs, innenfor nærmere angitt regelverk. 

For mer detaljert informasjon sjekk feks.  Norges Fekteforbund sin hjemmeside: http://www.fekting.no/

 Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.