Til Fekteklubbene og utøvere

Postet av Oslo Fekteklub den 26. Okt 2020

Årets Fekteting vedtok ny langtidsplan med blant annet ambisiøse sportslige mål: Gjøre de beste bedre for å oppnå jevnlig topplasseringer i internasjonale stevner og vinne medaljer. Dessuten kvalifisere talentfulle og yngre norske fektere til OL2024.

Et tiltak for å nå målene er å etablere en modell for satsing på fremtidig toppidrett i alle ledd. 

 

Se langtidsplanen via denne lenken: https://bloccontent.blob.core.windows.net/files/200000195/1964/2020/9/23/langtidsplan-og--budsjett-2021-2024.pdf

 

I relasjon til dette har Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki presentert en plan for ny organisering av treningssamlinger og stevnedeltakelse, som også involverer trener- og dommerutdanning og klubbutvikling i regi av forbundet. Denne organiseringen skal i større grad enn tidligere involvere klubber og klubbtrenere, samt øke samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av klubber og regioner, slik at også nivået på klubbtreningene heves. 

 

På bakgrunn av dette har Fekteforbundet nå vedtatt å etablere en Trenerkomite. Komiteen, som skal ledes av Bartosz Piasecki, skal drive all sportslig aktivitet i regi av Fekteforbundet. 

 

Videre fremdrift

Det første steget i satsingen er å kartlegge hvilke utøvere, født 2006 eller tidligere, som både ønsker og som kan forplikte seg til å satse utover treningstilbudet i egen klubb. 

Vi ber derfor hver klubb formidle nedenstående informasjon til klubbens trener og utøvere og deres foresatte. 

 

Fekteforbundet tilbyr følgende: 

•          Fysisk og teknisk treningsopplegg for fremtidig toppidrettssatsing i faste treningsgrupper tilpasset alder - med tett oppfølging fra en fast trener 

•          Konkret plan for samlinger, som gjennomføres hos og i samarbeid med ulike fekteklubber (det legges opp til åtte treningssamlinger 1. halvår 2021)

•          Konkret plan for nasjonale og etter hvert også internasjonal konkurranser -  med oppfølging av fast trener

 

Forventninger til utøverne:

•          Forplikte seg til å følge oppsatte trenings- og konkurranseplaner

•          Forplikte seg til å gjennomføre 12 treningstimer i egen/klubbregi og føre treningsdagbok

•          Delta på og vise fremgang på fysiske tester

•          Følge felles vedtatte spilleregler i treningsgruppen 

•          Egenandel 1. halvår 2021 på 4 000 kr. Dette inkluderer reise og opphold, trener, salleie samt eksterne ressurser på åtte treningssamlinger.

 

Det legges opp til et infomøte om planene og hva som forventes i Njårdhallen i forbindelse med Vinterstøtet.

Utøvere bes deretter melde sin interesse til Bartosz Piasecki innen fredag 13. november, og deretter ha en samtale om planene og hva som forventes av hver enkelt. 

 

Med vennlig hilsen
 
Claes H. Bendiksen
 

 Generalsekretær 

 
Sognsveien 73, 0855 OSLO
 
Tlf: +47 22 89 55 99 / Mobil: + 47 480 666 23
 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.