Årsmøte 2020, onsdag 20 mai 2020, kl. 19.00- ca 20.30 i Silurveien 2, Selvaag Bolig ASA inngang B, 1 etasje

Postet av Oslo Fekteklub den 20. Mai 2020

OF - ÅRSMØTE 2020


Årmøtet avholdes  hos Selvaag Bolig ASA, adresse Silurveien nr 2. ved ring 3, inngang B, plan 1.

For de som kjører bil kan dere kjør inn i parkeringshuset og vi skal passe på at de som kommer blir ledet fram til riktig rom, inngang B i plan 1. For de som tar T- banen, kan dere gå av på Åsjordet T- banestasjon og gå nedover mot ring 3, langs gangveien.

Hvis problemer, ring undertegnede; Yngve Eliassen, 904 74 362.

 

Velkommen!

 

Vedlagt er alle dokumentene som skal gjennomgås på årsmøtet iht. sakslisten. Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme!

 

                                                                                                          

 

                         

 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2020

 

Styret innkaller hermed til årsmøte i Oslo Fekteklub, orsdag 20 mai 2020, kl. 19.00 – ca 20.30 i Kuben Yrkesarena.

 

Saksliste:

 

1.      Godkjenne stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.      Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.      Årsberetning 2019

5.      Regnskap 2019 i revidert stand

6.      Innkomne forslag

7.      Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2021

8.      Budsjett for 2020

9.      Organisasjonsplan

10.   Valg:

·         Leder

·         Nestleder

·          Styremedlem

·         2 varamedlemmer

·         Kontrollutvalg med 2 medlemmer og et varamedlem

·         Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OF har representasjonsrett

·         Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem

 

  

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

 

 
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 

 

 

 

 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.