INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019

Postet av Oslo Fekteklub den 13. Feb 2019

Styret innkaller hermed til årsmøte i Oslo Fekteklub, torsdag 14 mars 2019, kl. 19.00 i Kuben Yrkesarena, lille auditorie.


Saksliste:


1.      Godkjenne stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.      Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.      Årsberetning 2018

5.      Regnskap 2018 i revidert stand

6.      Innkomne forslag

7.      Fastsette medlemskontingent og treningsavgift for 2020

8.      Budsjett for 2019

9.      Organisasjonsplan

10.   Valg:

·Leder

·Nestleder

· Styremedlem

·2 varamedlemmer

·2 revisorer

·Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OF har representasjonsrett

·Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem


Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være Oslo Fekteklub i hende innen 1. mars 2019. ( Bruk e-post: oslofekteklub@gmail.com)


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.


Sak 4 Årsmelding OF 2019.pdf

Sak 5 Regnskap i revidert stand resultat 7.3.pdf (oppdatert 14.03.2019)

Sak 5. Revisors beretning signert.pdf (oppdatert 14.03.2019)

Sak 6 Innkomne forslag.pdf

Sak 8 Budsjett 2019.pdf

Sak 9 Organisasjons- og aktivitetsplan 2019.pdf

SAK 10 Valg.pdf (oppdatert 14.03.2019)


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.