Innkalling og invitasjon til ekstraordinært årsmøte og klubbmøte.

Postet av Oslo Fekteklub den 12. Nov 2018

Oslo Fekteklub inviterer deg og dine til ekstraordinært årsmøte med påfølgende klubbmøte, torsdag 29 november 2018, kl. 18.00 på Kuben.  Adresse, lite auditorie på Kuben Yrkesarena hovedinngangen fra Kabelgata, Økern Oslo. 

Vi har et stort ønske om og håper at så mange av dere fektere, foreldre/familie som mulig, kan møte. Det blir enkel servering, kaker og kaffe.

Saksliste:

1. Godkjenne stemmeberettigede

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen

4. Vedta medlemskontingent og treningsavgifter for 2019


Årsmøtet er åpent for alle og vil sannsynligvis være forholdsvis kort. Styret vil her formidle viktig informasjon ang. medlemskap for alle aktive, medlemmer eller foreldre/ familie, som vi også håper etterhvert kan bli medlemmer. Ved selve avstemningen stemmer de med stemmerett over forslag om nye satser og regler ang. kontingent og trenings avgifter i klubben.

Se vedlegg med styrets forslag

 Sak 4 - Medlemskontingent og treningsavgift 2019.pdf


Videre: 

Straks etter votering og informasjon om medlemskap vil vi fortsette med et viktig og hyggelig klubbmøte. Styret vil gi informasjon om hvordan vi ønsker å starte et arbeid for å etablere en ny struktur i klubben. Det blir også informasjon om neste års tilbud og generell strategi for de nærmeste årene. Oslo Fekteklub trenger flere fektere og foreldre/familie delaktige i klubben fremover. Vi ønsker å formidle noen idéer om hvordan vi sammen kan bidra til forbedringer, for å utvikle en enda hyggeligere og velfungerende klubb.

Til slutt og ikke minst ønsker vi så mange gode og entusiastiske forslag som mulig. 


Velkommen!

MED VENNLIG HILSEN

Odin Øistad

leder

Oslo Fekteklub


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.