Innkalling til årsmøte 2018

Postet av Oslo Fekteklub den 26. Jan 2018

                                                                                                              Oslo, 26 januar 2018

 
 
                            
 
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018
 
Styret innkaller hermed til årsmøte i Oslo Fekteklub, tirsdag 27. februar 2018 kl. 19.00 i møterommet i Hovseterhallen, adr.Hovseterveien 74.
 
Saksliste:
 
1.      Godkjenne stemmeberettigede
2.      Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
3.      Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.
4.      Årsberetning 2017
5.      Regnskap 2017 i revidert stand
6.      Innkomne forslag
7.      Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
8.      Budsjett for 2018
9.      Organisasjonsplan
10.   Valg:
·         Leder
·         Nestleder
·          Styremedlem
·         2 varamedlemmer
·         2 revisorer
·         Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OF har representasjonsrett
·         Valgkomite med leder, to medlemmer og et varamedlem
 
 
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være Oslo Fekteklub i hende innen 13. februar 2018. ( Bruk e-post: oslofekteklub@gmail.com)
 
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Sak 4 Årsmelding OF 2017.pdf

SAK 5 Regnskap rapporter 2017.pdf

Sak 6 Innkomne forslag.pdf

Sak 7 Medlemskontingent og tr avg 2018.pdf

Sak 8 Budsjett 2018.pdf

Sak 9 Organisasjons- og aktivitetsplan 2017.pdf

SAK 10 Valg.pdf


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
 
 
Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.