Fektesal, Oslo Sentrum/ Øst: Kuben Yrkesarena, Flerbrukshallen og Fektesal i «Bi– Kuben», adresse Kabelgata 10 -12, 0580 Oslo

Kursene er beregnet for: uerfarne og viderekommende fektere. Opplegget tilpasses i kurset til den enkeltes nivå, ambisjoner og ønsker.

Praktisk info:

  • Semesteret følger skoleåret 
  • De som starter i nybegynnerkursene må ha med joggesko, t-skjorte og lang treningsbukse kan fekteutstyr lånes av klubben, men hanske, maske, korde og kroppsledning bør man kjøpe i løpet av kurset. I høst planlegges å låne ut fekteutstyr til ungdomsfekterne som det betales en symbolsk sum for. Komplett utstyr kr. 500,- Ved innlevering fås kr 400,- tilbake. Sum for hele året er da kr 100,-.

Kjøp av personlig fekteutstyr: 

Klubben hjelper til med innkjøp av utsyr og arrangerer fellesbestillinger vår og høst. 

Fekterkurs fom.7 til og med 11 år, jenter og gutter 

  • Mandag 18.30-19.30 og onsdag kl. 17.00-18.00 begge dager i Bi- Kuben gymsal

Fekterkurs fom.12 tom 15 år, jenter og gutter 

Mandag 17.00-18.30 i Bi-Kuben og onsdag kl. 18.00-19.30 i flerbrukshallen

Fektekurs for ungdom/ voksne fom.16 år, damer og herrer 

Mandag i Bi- Kuben og og onsdag kl. 19.30-21.00 i flerbrukshallen

Klubbkveld fri fekting for alle klubbens fektere:

Tirsdager kl. 19.00-21.00 i flerbrukshallen

Trener: Joel Oliveira, 405 76 968/ oslofekteklub@gmail.com og Ferdinand Eliassen 454 86 198

Påmelding: oslofekteklub@gmail.com, eller direkte til trener 

Prøveperiode: 2X

 

 
TRENINGSPLAN 2019 KUBEN Flerbrukshall og Bi- KUBEN gymsal
Rev: 27.6.2019BI KUBEN


TIMETIDMANDAGTIRSDAGONSDAGTORSDAGFREDAGSTART16.00

16.30Bi- Kuben Opprigging og forberedelser                   Trener; Ferdinand Eliassen

Bi- Kuben Opprigging og forberedelser                   Trener; Joel Oliveira

17.00BI- Kuben, KURS  FOM. U12-15 ÅR ,                Trener Ferdinand Eliassen og Joel Oliveira

BI- Kuben KURS  7- TOM. 11 ÅR,   Trener Joel Oliveira og Ferdinand Eliassen
START17.30BI- Kuben, KURS  FOM. U12-15 ÅR ,                Trener Ferdinand Eliassen og Joel Oliveira

BI- Kuben KURS  7- TOM. 11 ÅR,   Trener Joel Oliveira og Ferdinand Eliassen
START18.00BI- Kuben, KURS  FOM. U12-15 ÅR ,                Trener Ferdinand Eliassen og Joel Oliveira
Bi- Kuben LyssabelfektingKuben Flerbrukshall, KURS  FOM. U12-15 ÅR ,  Trener     Joel OliveiraDisp/ Fri fekting

18.30BI- Kuben KURS BARN 7- TOM. 11 ÅR,                Trener Ferdinand Eliassen
Bi- Kuben LyssabelfektingKuben Flerbrukshall, KURS  FOM. U12-15 ÅR ,  Trener     Joel OliveiraDisp/ Fri fekting

19.00BI- Kuben KURS BARN 7- TOM. 11 ÅR,                Trener Ferdinand EliassenKuben Flerbrukshall Fri fekting ALLEBi- Kuben LyssabelfektingKuben Flerbrukshall, KURS  FOM. U12-15 ÅR ,  Trener     Joel OliveiraDisp/ Fri fekting
START19.30BI Kuben KURS UNGD/VOKSNE  FOM 16 ÅR, Trener Ferdinand Eliassen Kuben Flerbrukshall Fri fekting ALLEBi- Kuben LyssabelfektingKuben Flerbrukshall, KURS UNGD/VOKSNE  FOM 16 ÅR,                         Trener Joel OliveiraDisp/ rydding

20.00BI Kuben KURS UNGD/VOKSNE  FOM 16 ÅR, Trener Ferdinand Eliassen Kuben Flerbrukshall Fri fekting ALLEBi- Kuben LyssabelfektingKuben Flerbrukshall, KURS UNGD/VOKSNE  FOM 16 ÅR,                         Trener Joel Oliveira

20.30BI Kuben KURS UNGD/VOKSNE  FOM 16 ÅR, Trener Ferdinand Eliassen Kuben Flerbrukshall Fri fekting ALLEDisp/ ryddingKuben Flerbrukshall, KURS UNGD/VOKSNE  FOM 16 ÅR,                         Trener Joel Oliveira 

21.00Disp/ ryddingDisp/ rydding
Disp/ rydding
SLUTT21.30
Medlemsavgift og treningsavgifter 

Hvordan blir man medlem i OF: 

Alle kan søke om medlemskap i Oslo Fekteklub. Foresatte søker for barn. 

Man sender søknad om medlemskap straks gratis prøvetid på 2 ganger er over og man ønsker å fortsette som medlem i klubben. Deretter får man tilsendt faktura på medlemskap og evt. treningsavgift og lisens. 

Medlemskontingent og Licens:

Medlemsavgift pr. År: 

* Medlemsavgift 1 voksen 300,-/200,- barn/student/pensjonist. 

* Medlemsavgift - liten familie 2 personer. 

Pr. Voksen 200,- /150,- barn/student/pensjonist. 

* Medlemsavgift familie 3 pers. eller flere; pr pers 150,- (alle aldre) 

Treningsavgift pr. Sesong:

Kursfekter / tilgang alle dager- komplette rettigheter pr. Sesong (halvår). 

* Barn/studenter/pensjonister: 1600,- 

* Voksen: 2100,- 

Fekter med bruk av sal og utstyr utenom kursdager pr sesong - ingen leksjon inkludert. (tirsdager, onsdager og fredager). 

* Studenter/pensjonister: 900,- 

* Voksne: 1200,- 

Ekstra leksjoner med trener: 

Kjøper klippekort: 5 eller 10 klipp. 

1 klipp pr leksjon, a kr 100,-

Levert av IdrettenOnline