Trenere


Joel

Joel Oliveira

Joel er nå vår hovedtrener. Han kommer fra Portugal og er en trener med lang erfaring fra internasjonal fekting både som fekter for landslaget i Portugal og som trener for flere fekteklubber i Porto. Han trener fektere på alle nivåer, inkludert barnegruppene. Han er ansvarlig for klubbens sportslige opplegg sammen med sportskomiteen.

Joel er en entusiastisk fektetrener med stor dyktighet, tålmodighet og energi som vil bety mye for klubbens utvikling fremover.

Joel har i tillegg ansvar for klubbens fekteeventer.
Federico Grandicello

Federico starter den 7 september 2020 i Oslo Fekteklub.

Federico er fra Roma i Italia, og har trenerutdannelse som fektetrener i korde. Han har fektet på høyt nivå og bla.

deltatt i World Cup mesterskap i seniorklassen med noen gode resultater. Som aktiv fektet han for klubbene, 

Frascati  Cocciano, og  CWB - Club Scherma Roma. Hans viktigste trener har vært Massimo Ferrarese.  I USA jobbet 

Federico bla som instruktør i fekteklubben, New York Fencing Club.  


Ferdinand Eliassen

 Ferdinand er klubbens assisternt trener. Han har vært trener i klubben siden våren 2019, og er videre engasjert som trener. Han viser at han organiserer treninger av god kvalitet og skaper god lagånd i gruppene. 

Ferdinand har kort erfaring som trener, men en relativt lang og god erfaring som aktiv fekter tiltross for sin unge alder. Han var fast på landslaget i de aldersbestemte klasser tom. juniorklassen ut 2018.

Av prestasjoner har han mange gode plasseringer, med medaljer fra NM, Nordisk Mesterskap i de aldersbestemte klasser og også i seniorklassen. I EM kom han på 17 plass i juniorklassen, og i kadett klassen hadde han en 10 plass som beste plassering i world Cup, individuelt. Ferdinad sine trenere har vært Clavdij Jadlovskij (OF) Mariusz Piaseckij og Samuil Kaminski ( Begge Bygdø Fekteklubb)