Treningsplan/ Ukeplan høsten  2023: 

Fektesal, Oslo Sentrum/ Øst: Kuben Yrkesarena i flerbrukshallen, adresse Kabelgata 10 -12, 0580 Oslo. Inngang er fra rundellen i hovedinngangspartiet til skolen, og i 3dje etasje er flerbrukshallen. 

Kursene er beregnet for: Uerfarne og viderekommende fektere. Opplegget tilpasses i kurset til den enkeltes nivå, ambisjoner og ønsker.

Praktisk info:

 • Semesteret følger skoleåret
 • De som starter i nybegynnerkursene må ha med joggesko, t-skjorte og lang treningsbukse. I tillegg bør guttene skaffe seg susp. 

Fekteutstyr:

Nybegynnere: I nybegynnerkursene kan fektere låne komplett utstyr så lenge klubbens beholdning rekker. Man kan kjøpe utstyr gradvis, men når man vet om man skal fortsette, kjøper man en startpakke. Det er kroppsledning, undervest og hanske.

Når fektere er ferdig med nybegynnerkurset (Første semester) så er det viktig at foreldrene/ fekterne starter å kjøpe eget utstyr. 

Full pakke består av: 

- Maske 

-  Jakke 

- Bukse –

- Sikkerhetsvest-

- Kårde 

- Kroppsledning

- Brystbeskyttelse

- Lange sokker

- Hanske

- Fektesko 

 

VIDEREKOMNE 

Dersom man skal delta på nasjonale konkurranser må man minimum ha dobbelt opp med kroppsledning og våpen. I tillegg er det fornuftig å kjøpe seg en bag for å frakte utstyret til og fra trening/konkurranse.

Fekteutstyr selges av klubben. Startpakken koster 850,-. Et komplett sett koster ca. 3300 kr for barn og ca. 5200 kr for voksne.

 Kjøp av personlig fekteutstyr: 

Klubben hjelper til med innkjøp av utstyr og arrangerer fellesbestillinger vår og høst. Konferer trenerne for tips og råd og i forbindelse med det praktiske mht. bestilling.

Fekterkurs fom. 7 tom. 11 år, jenter og gutter.

 • Mandag kl. 18.00-19.00, barnegruppe 1
 • Torsdag kl. 18.00-19.30, barnegruppe 2 

 

Fekterkurs fom. 12 tom. 20 år, jenter og gutter 

 • Mandag kl. 19.00- 21.00
 • Torsdag kl. 19.30-21.00
 • Onsdag og fredager er det tilbud som avklares med trenere

Fektekurs for ungdom/ voksne fom. 15 år, damer og herrer 

 • Tirsdag kl. 19.00-21.00
 • Torsdag kl. 19.30- 21.00
 • Fredag kl. 17.00- 19.00 er det fri fekting. (Fektere fra andre klubber er også velkommen)

Fektekurs satsningsgruppe (Deltakelse etter avtale med trener) :

 • Mandag kl. 19.00-21.00
 • Tirsdag kl.  19.00- 21.00
 • Onsdag, eget opplegg etter nærmere avtale fra uke til uke 
 • Torsdag, 19.30-21.00
 • Fredag, 17.00-19.00 - frifekting. Etter nærmere avtale med trenerne 

Joel Oliveira, mob. 405 76 968

Julia Broniszewska, mob. 453 44 119

epost: oslofekteklub@gmail.com

Påmelding: oslofekteklub@gmail.com, eller direkte til trener 

 • Prøveperiode: 2X

Medlemsavgift og treningsavgifter 

Hvordan blir man medlem i OF: 

Alle kan søke om medlemskap i Oslo Fekteklub. Foresatte søker for barn. 

Skjema søknad om medlemskap sendes; oslofekteklub@gmail straks gratis prøvetid på 2 ganger er over og man ønsker å fortsette som medlem i klubben. Deretter får man tilsendt faktura på medlemskap og treningsavgift.

Medlemskontingent og Lisenser:

Medlemsavgift pr. År: 

* Medlemsavgift 1 voksen 300,-/200,- barn/ ungdom tom. 23 år/ pensjonist. (følger kalenderåret)

* Medlemsavgift - liten familie 2 personer.  NOK 350,- pr. år (Følger kalenderåret)

* Medlemsavgift familie 3 pers. eller flere; pr pers 150,- (alle aldre) ( Følger kalenderåret)

Treningsavgift pr. Sesong:

Kursfekter / tilgang alle dager- komplette rettigheter pr. sesong (halvår). 

* Barn/ungdom tom. 23 år/ pensjonister: Kr. 2500,- inkl. lisenser. Se under lisenser.

* Voksen: Kr. 3000,- inklusiv NF lisens. 

Lisenser:

Så snart treningsavgift er betalt vil OF sørge for at lisensen bestilles. Fekterne kan evt. selv sjekke Ophart online for å sjekke at licens er i orden.

Lisens er obligatorisk pga. at alle på salen må ha forsikring i orden, samt uten licens er det ikke mulig å delta i konkurranser

NF-lisensen er for aktive medlemmer under 13 år gratis, licens for de mellom 13 og 20 år koster kr. 100,- mens for aktive medlemmer over 20 år koster licensen kr. 200,- Internasjonale licenser for deltakelse i Euopacup, World Cup ol. må hver enkelt fekter betale selv. Bestilles av klubben.