OF - Innkalling til årsmøte den 15 mars, kl. 18.00-19.30 på Kuben yrkesarena og teams

Postet av Yngve Eliassen den 15. Feb 2023

       


                                                                                                 

                         

 INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023 

 

Styret innkaller med dette til årsmøte i Oslo Fekteklub, onsdag 15 mars 2023, kl. 18.00 - 19.30 på Kuben Yrkesarena og på Teams

 

Saksliste:

 

1.      Godkjenne stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.      Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.      Årsberetning 2022

5.      Regnskap 2022 i revidert stand

6.      Innkomne forslag

7.      Fastsette medlemskontingent for 2024

8.      Budsjett for 2024

9.      Organisasjonsplan

10.   Valg:

·         Leder

·         Nestleder

·          3 Styremedlemmer

·         2 varamedlemmer

·         Kontrollutvalg med leder og 1 medlem

·         Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OF har representasjonsrett

·         Valgkomite med leder, 1 medlem og 1 varamedlem

 Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være OF på epost; oslofekteklub@gmail.com   i hende innen tirsdag 1 mars 2022 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Yngve Eliassen kontaktes på telefon 904 74 362, eller på e-post slofekteklub@gmail.com .

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

  
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.