Fektesal, Oslo Sentrum/ Øst: Kuben Yrkesarena, Fektesal i «Bi– Kuben», adresse Kabelgata 10 -12, inngang F, 0580 Oslo

Kursene er beregnet for: uerfarne og viderekommende fektere. Opplegget tilpasses i kurset til den enkeltes nivå, ambisjoner og ønsker.

Praktisk info:

 • Semesteret følger skoleåret
 • De som starter i nybegynnerkursene må ha med joggesko, t-skjorte og lang treningsbukse kan fekteutstyr lånes av klubben, men hanske, maske, korde og kroppsledning bør man kjøpe i løpet av kurset.


Kjøp av personlig fekteutstyr:

Klubben hjelper til med innkjøp av utsyr og arrangerer fellesbestillinger.


Fekterkurs fom.7 til og med 11 år, jenter og gutter

 • Mandag eller onsdag kl. 18.30 -19.30

Fekterkurs fom.12 tom 15 år, jenter og gutter

 • Mandag og/eller onsdag kl. 17.00-18.30

Fektekurs for ungdom/ voksne fom.16 år, damer og herrer

 • Mandag og onsdag kl. 19.30-21.00

Fri fekting for alle klubbens fektere:

Tirsdager, torsdager fra kl.17.00-20.30 og fredager kl. 17.00-19.30

Åpen for alle fektere


Medlemskontingent pr år:

 • Medlemskontingent voksne fom. 18 år er kr. 1000,- pr. år
 • Medlemskontingent barn kr 500,- pr. år

NF Licens/ Forsikring pr år:

 • Barn tom 13 år er dekket automatisk
 • Ungdom tom 18 år kr. 75,- pr. år
 • Voksne 150,- kr. Pr. år.

Nasjonal lisens/NF-lisens ("national license") kreves for alle aktive utøvere og tillitsvalgte i klubbene. Lisensen kreves for deltagelse på nasjonale konkurranser og for idrettsforsikring. Norsk fektelisens kreves også for at FIE- og Europeisk lisens skal kunne kjøpes gjennom NF. NF-lisensen varer i ett år og følger kalenderåret.

Det er fekteklubbene som har ansvar for å bestille nødvendige fektelisenser for sine medlemmer. Fektere under 13 år må også registreres for NF-lisens, selv om den er gratis for denne aldersgruppen. Ny lisens må derfor bestilles etter nyttårsskiftet hvert år


Pris pr. semester/ halvår:

 • Treningsavgift kr. 1500,- for barn/ ungdom tom. 17 år.
 • Treningsavgift Kr. 1800,- for voksne fom.18 år

For fektere over 18 år

Leksjoner med Joel må kjøpes av Oslo Fekteklub, kr 600,- for 5 leksjoner (a kr. 120,- for 15 min.) Klippekort fås utdelt av trener eller kan bestilles av oslofekteklub@gmail.com. Kan vipse betaling fra fektesalen. Dette er for leksjoner utenom kursene. 

Trener: Joel Oliveira, 405 76 968/ oslofekteklub@gmail.com Påmelding: oslofekteklub@gmail.com, eller direkte til trener

Prøveperiode: 2X


Levert av IdrettenOnline