Fektesal, Oslo Sentrum/ Øst: Kuben Yrkesarena, Fektesal i «Bi– Kuben», adresse Kabelgata 10 -12, inngang F, 0580 Oslo

Kursene er beregnet for: uerfarne og viderekommende fektere. Opplegget tilpasses i kurset til den enkeltes nivå, ambisjoner og ønsker.

Praktisk info:

 • Semesteret følger skoleåret
 • De som starter i nybegynnerkursene må ha med joggesko, t-skjorte og lang treningsbukse kan fekteutstyr lånes av klubben, men hanske, maske, korde og kroppsledning bør man kjøpe i løpet av kurset.


Kjøp av personlig fekteutstyr:

Klubben hjelper til med innkjøp av utsyr og arrangerer fellesbestillinger.


Fekterkurs fom.7 til og med 11 år, jenter og gutter

 • Mandag eller onsdag kl. 18.30 -19.30

Fekterkurs fom.12 tom 15 år, jenter og gutter

 • Mandag og/eller onsdag kl. 17.00-18.30

Fektekurs for ungdom/ voksne fom.16 år, damer og herrer

 • Mandag og onsdag kl. 19.30-21.00

Fri fekting for alle klubbens fektere:

Tirsdager, torsdager fra kl.17.00-20.30 og fredager kl. 17.00-19.30

Åpen for alle fektere


Trener:

 Joel Oliveira, 405 76 968/ oslofekteklub@gmail.com Medlemsavgift og treningsavgifter 

Hvordan blir man medlem i OF: 

Alle kan søke om medlemskap i Oslo Fekteklub. Foresatte søker for barn. 

Man sender søknad om medlemskap straks gratis en prøvetid på 2 ganger er over og man ønsker å fortsette som medlem i klubben. Deretter får man tilsendt faktura på medlemskap og evt. treningsavgift og lisens. 


Medlemskontingent og Licens:

Medlemsavgift pr. År: 

 • Medlemsavgift 1 voksen 300,-/200,- barn/student/pensjonist. 
 • Medlemsavgift - liten familie 2 personer. 

Pr. Voksen 200,- /150,- barn/student/pensjonist. 

 • Medlemsavgift familie 3 pers. eller flere; pr pers 150,- (alle aldre) 


Nasjonal lisens/NF-lisens ("national license") kreves for alle aktive utøvere og tillitsvalgte i klubbene. Lisensen kreves for deltagelse på nasjonale konkurranser og for idrettsforsikring. Norsk fektelisens kreves også for at FIE- og Europeisk lisens skal kunne kjøpes gjennom NF. NF-lisensen varer i ett år og følger kalenderåret.

Det er fekteklubbene som har ansvar for å bestille nødvendige fektelisenser for sine medlemmer. Fektere under 13 år må også registreres for NF-lisens, selv om den er gratis for denne aldersgruppen. Ny lisens må derfor bestilles etter nyttårsskiftet hvert år


Treningsavgift pr. Sesong:

Kursfekter / tilgang alle dager- komplette rettigheter pr. Sesong (halvår). 

 • Barn/studenter/pensjonister: 1600,- 
 • Voksen: 2100,- 


Fekter med bruk av sal og utstyr utenom kursdager pr sesong - ingen leksjon inkludert. (tirs/tors/fre-Klubbdager). 

 • Studenter/pensjonister: 900,- 
 • Voksne: 1200,- 


Ekstra leksjoner med trener: 

Leksjoner med Joel må kjøpes av Oslo Fekteklub.  Klippekort fås utdelt av trener eller kan bestilles av oslofekteklub@gmail.com. Kan vipse betaling fra fektesalen. Dette er for leksjoner utenom kursene.

 • Kjøper klippekort: 5 eller 10 klipp. 
 • 1 klipp pr leksjon, a kr 100,-
Levert av IdrettenOnline