GOD VINTERFERIE!

Postet av Oslo Fekteklub den 21. Feb 2022

Hei

Denne uken, uke 8/ 2022 er det vinterferie, så flerbrukshallen er stengt!

 Vi starter opp igjen med fekting  fom. 28 februar 2022.

De som ønsker å delta i Vårstøtet på Njård, må melde fra til trenerne eller sende en påmelding til oslofekteklub@gmail.com innen 28 februar 2022.

Se invitasjonen på hjemmesiden


- hilsen styret -Innkalling til årsmøte 2022

Postet av Oslo Fekteklub den 15. Feb 2022

                        

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022

 

Styret innkaller med dette til årsmøte i Oslo Fekteklub, tirsdag 15 mars 2022, kl. 18.00 - 19.00 på Kuben Yrkesarena

 Saksliste:

 1.      Godkjenne stemmeberettigede

2.      Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

3.      Velge dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

4.      Årsberetning 2021

5.      Regnskap 2021 i revidert stand

6.      Innkomne forslag

7.      Fastsette medlemskontingent for 2023

8.      Budsjett for 2023

9.      Organisasjonsplan

10.   Valg:

·         Leder

·         Nestleder

·          3 Styremedlemmer

·         2 varamedlemmer

·         Kontrollutvalg med leder og 1 medlem

·         Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd OF har representasjonsrett

·         Valgkomite med leder, 1 medlem og 1 varamedlem

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være OF på epost; oslofekteklub@gmail.com i hende innen tirsdag 1 mars 2022 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Yngve Eliassen kontaktes på telefon 904 74 362, eller på e-post oslofekteklub@gmail.com .


For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

  
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 

 
OF - Utvidet tilbud til seniorfekterne fom. uke 7, 14 februar 2022 mm

Postet av Oslo Fekteklub den 7. Feb 2022

Hei

Vi har endret noe på ukeplanen fom. 14 februar 2022. Det vil da være utvidet tilbud for seniorfekterne som da kan fekte mandager, tirsdager og fredager. Se ukeplanen her på hjemmesiden og informasjon under Fektekurs.

Vi ønsker bedre oppslutning om fredagene, og minner om at tilbudet om frifekting gjelder alle klubbens fektere uansett nivå eller alder. I tillegg inviteres også fektere fra andre klubber til å komme og fekte.

Trenerteamet vil også se på muligheten for å få med flere i satsningsgruppen. De som tilhører satsningsgruppen er fektere som bla. ønsker å delta i konkurranser, de får utvidet treningstilbud, mer individuell oppfølging av trenerne mm. 

Vi har ledig kapasitet på alle fektekursene og oppfordrer alle til å invitere med en venn, eller flere venner til å komme og prøve fekting hos oss.

 

- Styret-