NYE NASJONALE INNSTRAMMINGER I 10 KOMMUNER I OSLO-REGJONEN - ALL IDRETT I OSLO NEDSTENGES.

Postet av Oslo Fekteklub den 26. Jan 2021

De fleste har sikkert fått med seg at all organisert idrett er nedstengt.

For å slå tilbake det muterte viruset er all organisert trening forbudt i Oslo i uke 4 : 25.01-31.01

Dessverre kommer vi ikke i gang med organiserte treninger ennå. I Oslo er alle idrettsanlegg stengt for all ORGANISERT idrett. Noen utendørs flater holdes åpne for egenorganisert aktivitet. Generelt gjelder en sterk anbefaling om ikke å møte flere folk enn strengt nødvendig. Vi må alle bidra der vi kan for å stanse smittespredningen. Dette gjelder foreløpig til 31 januar. Vi har løpende kontakt med Norges fekteforbund og kommunen og kommer med mer detaljert informasjon fortløpende.

- styret - 


0 Kommentar

Informasjon om smittevernregler som gjelder til 4 februar 2021

Postet av Oslo Fekteklub den 21. Jan 2021

Barn til og med 12 år kan trene innendørs uten restriksjoner. Det vil si at vi kan starte opp med trening fom. uke 4/ 2021 ( Neste uke)

 

Opplegget fom. neste uke vil vi informere om så snart vi har avklart med Kuben om tilgang til flerbrukshallen, og trenerne om det praktiske for gjennomføring. Vi ønsker å vurdere om vi kan komme i gang med alternativ trening ute, for ungdommer som ikke har noe tilbud innendørs.

Følg med på hjemmesiden!

  -styret-

Informasjon mottatt fra Norges Fekteforbund under.

Oslo byråd har i dag kunngjort at den sosiale nedstengingen i Oslo fortsetter til minst 4.februar. Det innebærer fortsatt strenge restriksjoner for Osloidretten. Barneidrett til og med barneskolen er tillatt inne og ute. Organisert ungdomsidrett er kun tillatt utendørs, mens organisert voksenidrett er ikke tillatt. Les hva som gjelder fra og med i dag torsdag 21. januar i Oslo kommune via denne lenken:  https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/nyhet/2021/dette-gjelder-fra-21.januar/

Nå gjelder det å motivere fekterne som ikke får trene til å holde på motivasjonen og unngå frafall. Minner om følgende øvelser som kan gjøres på egenhånd: TRENINGSTIPS FOR FEKTERE (fekting.no)

Nyttige tips kan også lastes ned fra nyhetssaken om Fekteforbundets nyhetssak om den digitale treningssamlingen fra satsingsgruppene: DIGITAL TRENINGSSAMLING (fekting.no)

Med vennlig hilsen

 Claes H. Bendiksen

 Generalsekretær 
 Sognsveien 73, 0855 OSLO
 Tlf: +47 22 89 55 99 / Mobil: + 47 480 666 23
 


0 Kommentar

Informasjon om oppdaterte smittevernveileder - og ingen fektekurs igangsettes de nærmeste 2 uker

Postet av Oslo Fekteklub den 4. Jan 2021

                                                                        

Se vedlagt informasjon mottatt fra Norges Fekteforbund i dag 4 januar 2020. 

Desverre betyr det at vi ikke kan sette i gang fekting innendørs ennå. Styret og trenere vil vurdere om vi kan tilby alternativ trening utendørs inntil videre. Informasjon om det vil komme så snart vi har vurdert det nærmere.

- styret -


Til fekteklubbene, 

 På bakgrunn av myndighetenes nye smittevernregler er det nå kommet nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett.

 Følgende endringer som gjelder fra og med i dag, mandag 4. januar: 

 

  • Alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs anbefales utsatt til etter 18. januar, inklusive aktiviteter innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/kohorter. Alternativ trening kan gjennomføres ute så lenge meteren overholdes.
  • Aktiviteter utendørs for barn, unge og voksne kan i perioden gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand, én meter. Utendørsaktiviteter som f.eks. fotball, bandy og ski må gjennomføres uten kontakt for alle aldersgrupper.
  • Unngå alle unødvendige reiser i inn- og utland frem til 18. januar.
  • De fleste av arrangementene vil ikke være i tråd med nasjonale anbefalinger og bør derfor utsettes eller avlyses. Se for øvrig regler for arrangementer: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-fornoyelsesparker-og-frivillige-organisasjoner/arrangementer-pa-offentlig-sted
  • Toppidrett som har et særskilt unntak med egen regulering, omfattes ikke.

 

Smittevernveilederen finnes via denne lenken: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19

 

Oppfordring til fekteklubbene:

Norges Fekteforbund ber alle om å overholde smittevernreglene. Jo flinkere vi sammen er for å følge de nasjonale rådene, jo raskere vil smittepresset avta, og desto raskere komme tilbake til ordinær trening og konkurranseaktivitet.

Klubbene oppfordres imidlertid til å organisere alternativ trening utendørs så lenge meteren overholdes. Treningstips finnes via denne lenken: http://www.fekting.no/blog/post/166431/treningstips-for-fektere?ispage=true

 

 

Med vennlig hilsen
Claes H. Bendiksen

 Generalsekretær 

Sognsveien 73, 0855 OSLO
Tlf: +47 22 89 55 99 / Mobil: + 47 480 666 23


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline