Covid 19 - Innstramming i Oslo

Postet av Oslo Fekteklub den 18. Nov 2020Forbud mot innendørsidrett for alle fra 13 år og oppover.

Inntil videre er alle treninger for ungdom  i alder fra 13 år og oppover satt på vent. De eneste treningene som gjennomføres er tirsdag – og torsdagstreninger for Ungdom tom. 12 år, og barnekursene 7- 11 år på torsdager.

Fremover er det viktig at alle sørger for egentreninger for å holde seg i form inntil videre. På Norges Fekteforbund sin hjemmeside er det en artikkel med tips for å holde seg i form.

Klikk på linken;

http://www.fekting.no/blog/post/166431/treningstips-for-fektere?ispage=true


0 Kommentar

Fellesbestilling - Kjøp av klubbdrakter og fekteutstyr

Postet av Oslo Fekteklub den 16. Nov 2020

Fekteutstyr fra Allstar:

OF inviterer alle fektere til å bestille fekteutstyr. Bestillingsskjema finner du på OF`s hjemmeside under fanen " For fektere/ Utstyr". Skjemaet fylles ut og leveres på e-post til Anne Kari Grandal - anne.kari.grandal@gmail.com, eller direkte på treninger kommende uke, tirsdag 17 og torsdag 19 november 2020, til Anne Kari eller trener. 

OF sender ut faktura til den enkelte fekter så snart varen er mottatt Oslo Fekteklub, og overlevert fekter. 

Se link for mer informasjon  https://www.allstar.de/clothing-and-footwear/uniforms/ bla størrelser etc. eller om  dere ønsker å bestille noa annet utstyr enn det som står på bestillingsskjema. 

 Klubben har en del utstyr for utlån, men det er viktig at alle fektere eier mest mulig av sitt eget fekteutstyr, spesielt anbefales egen maske, hanske, kroppsledning og gjerne fektejakke. Obligatorisk er susp for gutter og brystbeskyttelse for jenter. 

 Siste frist for innlevering av bestillingsskjema er torsdag 19 november 2020.

 Klubbdrakter fra Torshov Sport:

Skjema finnes på OF`s hjemmeside under fanen «For fektere/ Utstyr. Skjemaet fylles ut og sendes anne.kari.grandal@gmail.com, eller leveres på trening den 17 eller 19 november 2020.

Siste frist for innlevering av bestillingsskjema er torsdag 19 november 2020.

 


0 Kommentar

Informasjon om gjennomføring av fektetreninger og arrangementer fom 10 november 2020

Postet av Oslo Fekteklub den 9. Nov 2020

Til fektere og foreldre; 

I forbindelse med de siste smitteverntiltakene som er bestemt blir det noen endringer I treningsopplegget. De reviderte treningstidene og reglene gjelder fra tisdag 10 november og gjelder minimum tom 30 november 2020.

Barne- og ungdomsidretten (opptil 20 år) kan fortsette å trene

 Torsdagstreninger for Ungdom får følgende  endring I treningstider:

Ungdom 12 til 20 år trener fra kl. 19.00 til kl.20.30 (Mulig å fekte fram til kl. 21.00, for de som ønsker å fekte mer) 

Det innføres stans i breddeidretten for voksne 

Treninger for voksne fektere, eldre enn 20 år, tirsdager og torsdager settes på pause.

 

   Det anbefales at det ikke er publikum til stede på hverken treninger eller arrangement.

Foreldre /foresatte/ledsagere får ikke lov å være i fektesalen under treninger

 

  Etter de nye smittevernstiltakene nasjonalt og ikke minst lokalt i både Oslo og Bergen, avlyses alle treningssamlingene.  Det samme gjelder de planlagte stevnene i november: Zorro Cup i Oslo, Bergen Cup og U23 - NM i Bergen.

 

Hilsen styret i OF


0 Kommentar

Oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett

Postet av Oslo Fekteklub den 9. Nov 2020


Postet av Norges Fekteforbund den 9. Nov 2020


Mandag 9. november kom nye oppdateringer i den nasjonale smittevernveilederen for idrett. 

I veilederen gis det råd om hvordan fekteklubber på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte under utøvelse av idrettsaktivitet.

En av endringene gjelder arrangementer innendørs:

  • Innendørs er det en grense på 50 personer ved arrangement uten fastmonterte seter, og inntil 200 personer på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Se endringsloggen her

Generelle tiltak nasjonalt
Rådene i Smittevernveilederen er basert på og de nasjonale innstrammingene som ble innført 5.november.

Se oversikten over nasjonale tiltak fra 5. november her.

På bakgrunn av dette gis følgende råd til idretten: 

  • Klubbene må holde seg løpende oppdatert over hvilke ev. restriksjoner som gjelder i sin kommune og i sin region.
  • Fektere fra kommuner i bo- og arbeidsregioner med stort smittetrykk skal ikke reise ut av egen kommune/region for å konkurrere. 
  • Nasjonale breddearrangementer bør ikke gjennomføres før det lettes på smittevernrådene fra myndighetene. 
  • Det er viktig at alle tar inn over seg alvoret i smittesituasjonen. Vi skal ikke tøye grensene, men vil anvende forsiktighetsprinsippet.

Kommunale tiltak
Det er viktig å merke seg at flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. De ansvarlige i hver fekteklubb bes sjekke nettsiden til sin kommune for informasjon om lokale tiltak. For eksempel har Oslo kommune fattet vedtak om vesentlig skjerpede smitteverntiltak. 

Koronavettregler for fekting
I tillegg til de nasjonale og lokale tiltakene, har hver idrett utarbeidet egne særidrettslige protokoller som gjelder for utøvelse av idrett i de enkelte særforbundene. Lenker til våre finnes nedenfor:

Varslingsrutiner ved smitte
Dersom noen tester positivt for smitte, har helsepersonellet ansvar for å rapportere til lokal helsemyndighet (kommuneoverlegen), som igangsetter smitteoppsporing, og iverksetter nødvendige tiltak. 

Om fekteklubbene blir varslet, skal de informere Fekteforbundet, som igjen informerer NIF. For å sikre personvernet, er det ikke nødvendig å informere om mer enn alder og kjønn på den smittete. 

Idrettens Koronavettkurs
Norges idrettsforbund har utarbeidet et fellesidrettslig e-kurs om koronavett. Kurset tar 10-15 minutter. Fekteforbundet oppfordrer fektere, deres foresatte, samt trenere og tillitsvalgte og ikke minst de smittevernansvarlige i klubbene til å ta kurset.

Følg lenken til informasjon om Koronavettkurset her

Spørsmål om Korona
Mange klubber har spørsmål om korona. Norges Idrettsforbund har laget en temaside med relevante spørsmål og svar.

Følg lenken til spørsmålssiden her


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline